HKI DOSEN

Nama Dosen Identitas Produk/Jasa Tahun Bukti
Taat Kurnita Yeniningsih, S.Pd., M.Pd.
Buku: Pendidikan Seni Tari
2022
EC00202228381
Gracia Mandira, S.Pd., M.Ed.
Buku: Yuk, Mendongeng Sesuai Bakatmu!
2022
EC00202225358
Gracia Mandira, S.Pd., M.Ed.
Buku: Eksperimen Ceria Bersama Noni dan Kak Cia
2022
EC00202270157
Mutmainnah, S.Pd., M.Pd.
Buku: Asesmen Perkembangan Anak Usia Dini
2022
EC00202273080